• Zbiórki publiczne po nowemu

    Zgłoś lub rozlicz zbiórkę!

  • Karta Dużej Rodziny

    Złóż wniosek lub zostań partnerem!Warning: Parameter 3 to botmosfile() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 3 to botjDownload() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
Bartoszycki MOPS realizatorem programu „Rodzina 500 plus”. Sprawdź szczegóły! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 24 Marzec 2016 18:03
Informujemy, że jednostką odpowiedzialną za realizację programu „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców miasta Bartoszyce jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach z siedzibą przy ulicy Pieniężnego 10A. Rządowy program „Rodzina 500 plus” ma zacząć działać od 1 kwietnia. Tego dnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków.
 

 

 

Najważniejsze informacje:

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.
Zgodnie z ustawą, z pomocy mogą skorzystać:
• rodzice,
• opiekunowie faktyczni albo opiekunowie prawni dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin, w których dochód na członka rodziny kształtuje się poniżej 800 zł netto, rodzina otrzyma wsparcie również na pierwsze dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200 zł netto. Istotne jest, że przy ustalaniu uprawnień do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, w składzie rodziny brani będą pod uwagę:
• małżonkowie,
• rodzice dzieci,
• opiekun faktyczny dziecka,
• zamieszkujące wspólnie z osobami wymienionymi wyżej dzieci pozostające na utrzymaniu tych osób, które nie ukończyły 25 roku życia,
• zamieszkujące wspólnie z osobami wymienionymi wyżej dzieci pozostające na utrzymaniu tych osób, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej rodziny. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, dokumentują swoją sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach.
Świadczenie wychowawcze otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice pozostają w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych świadczenie wychowawcze otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

500 plus a inne świadczenia

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.
Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie trzeba składać raz w roku. Będzie to można zrobić:
– przez internet za pomocą:

lub osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, sala w hallu głównym na parterze.

W okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. wnioski będą przyjmowane w godz. 7:30- 17:00, a po 01.07.2016 r. w godzinach pracy MOPS, tj. od 7:30- 15:30.

Pierwszy okres na jaki będzie przyznawane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30.09.2017 r. Kolejne okresy będą trwały od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (01.04.2016 r. – 01.07.2016 r.), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r., w takich przypadkach rodzice otrzymają świadczenie z odpowiednim wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub wypłacone gotówką w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. W kolejnych miesiącach, przypadających od 02.07.2016 r., świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony.

Druki wniosków do pobrania na stronie www.mopsbartoszyce.pl/wnioski_500 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, sala w hallu głównym na parterze, od dnia 21 marca 2016r. w godz. 730- 1530, a w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. w godz. 7:30- 17:00.

Uwaga!

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:
1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: „wsparcie dla rodzin z dziećmi” (www.mpips.gov.pl)
2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce „polityka społeczna” (www.uw.olsztyn.pl)
Infolinia nr tel.: 55 237 45 94

Pytania można kierować również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach pod nr tel. 89 762 97 70.

 

Dodaj do:

Facebook   
Ostatnio zmieniany w Czwartek, 24 Marzec 2016 18:07
 

Galeria

 

Bannery

 
 
 
 
 
 
 
 
LOKALNE MEDIA
 
 
 
 
 
 

 .

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 

Strona jest własnością Urzędu Miasta Bartoszyce. Próba włamania rejestruje numer IP. Stworzone dzięki Joomla!. Designed by Lonex web host, web space. Valid XHTML and CSS.

stat4u