• Zbiórki publiczne po nowemu

  Zgłoś lub rozlicz zbiórkę!

 • Karta Dużej Rodziny

  Złóż wniosek lub zostań partnerem!Warning: Parameter 3 to botmosfile() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 3 to botjDownload() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
Książki PDF Drukuj Email

 

 • Jadwiga Olszowska-Urban, Magdalena Klaus, Zeszyt 1 - Podręcznik szkoleniowy dla trenerów
 • Agnieszka Pyrka, Zeszyt 2 - Raport z ewaluacji szkoleń
 • Jacek Paluch "Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego" Galia Chimiak "How individualists make solidarity work"
 • Katarzyna Kołodziej "Wolontariat w polskim systemie prawnym po wejściu w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", Warszawa 2004
 • Norbert Kowal "Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego" rok:2005
 • Andrzej Ceglarski ''Organizacje pożytku publicznego'' rok:2005
 • Ewa Bogacz-Wojtanowska ''Wzory zatrudnień w organizacjach pozarządowych'' rok:2005
 • Jerzy Kopyra ''Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz.'' rok:2005     
 • Dorota Pietrzyk - Reeves ''Idea społeczeństwa obywatelskiego - współczesna debata i jej źródła.'' rok: 2004              
 • Krzysztof Balon, Gospodarka społeczna w Niemczech - wybrane aspekty                        
 • Michał Boni, Konteksty Ekonomii Społecznej                                              
 • Joanna Brzozowska, Julia Kluczyńska, Anna Sienicka, Spółdzielnia socjalna
 • Danilewicz Wioletta, Izdebska Jadwiga, Krzesińska-Żach Beata : Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. - Białystok : Wydaw. Uniwersyteckie TRANS HUMANA, 1995
 • Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku ,Toruń : Wydaw. Eduk. "AKAPIT", 2003
 • Fierek Henryk, Fierek-Kazimierowska Maria : Dzieje opieki nad dzieckiem. - Słupsk : WSP, 1991
 • Hajduk Edward, Hajduk Barbara : Pomoc i opieka - różne postacie. - Kraków : "Impuls", 2001
 • Kantowicz Ewa : Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001
 • Kępski Czesław : Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka. - Lublin, 2002
 • Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / red. Zofia Kawczyńska-Butrym. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001
 • Kozaczuk Lucyna : Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny. - Katowice : "Śląsk", 1999
 • Młodzież w lokalnym systemie pomocy społecznej / red. Stanisława Czarnecka. - Częstochowa, 2003
 • Olubiński Andrzej : Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka. - Toruń : Wydaw. Eduk. "AKAPIT", 2004
 • Pawłowska Róża, Jundziłł Elżbieta : Pedagogika człowieka samotnego. - Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna , 2000
 • Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004
 • Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1-2 / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003
 • Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. - Katowice : "Śląsk", 1998
 • Praca socjalna : w poszukiwaniu metod i narzędzi : materiały z konferencji naukowej 4 grudnia 1998 / red. Małgorzata Orłowska, Ludwik Malinowski. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2000
 • Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1998
 • Przeciw biedzie : programy, pomysły, inicjatywy / red. nauk. Elżbieta Tarnowska. - Warszawa : Oficyna Nauk., 2002
 • Rieesman Frank, Carroll Dawid : Nowa definicja samopomocy : polityka i praktyka. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000
 • Społeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej, 2000
 • System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / red. Sylwia Badora, Danuta Marzec. - Kraków : "Impuls", 2002
 • Szmagalski Jerzy : Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna : przykład amerykański. - Warszawa : "Żak", 1996
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / red. Małgorzata Biedroń, Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001
 • Wielowymiarowość pracy socjalnej / red. nauk. Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek. - Toruń : Wydaw. Edu. "AKAPIT", 2002

Dodaj do:

Facebook   
Ostatnio zmieniany w Środa, 19 Maj 2010 22:31
 

Galeria

 

Bannery

 
 
 
 
 
 
 
 
LOKALNE MEDIA
 
 
 
 
 
 

 .

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 

Strona jest własnością Urzędu Miasta Bartoszyce. Próba włamania rejestruje numer IP. Stworzone dzięki Joomla!. Designed by Lonex web host, web space. Valid XHTML and CSS.

stat4u